Харилцагч бүртгэх дараалал

  1. Харилцагчын тухай мэдээлэл нь байгууллагын авлага, өглөгийн тооцоонд чухал байр суурийг эзэлдэг. Эдгээр харилцагчдыг дотор нь өөрсдийн шалгуураар ангилж, харилцагчдын талаар бүрэн мэдээлэлтэй болох боломжыг програм таньд олгосон юм.
    • Лавлах > Харилцагч > Харилцагчийн ангилал > нэмэх гэсэн дарааллаар хандаж гарч ирэх цонхыг бөглөнө.
../_images/b10.1.1.png
  1. Ангилал дотроо харилцагч тус бүрийг шинээр бүртгэж өгнө.

    • Лавлах> Харилцагч > Харилцагчид > Харилцагч нэмэх дарааллаар хандаж гарч ирэх цонхыг бөглөнө. Тухайн харилцагч НӨАТ суутган төлөгч бол Суутган төлөгч гэдгийг сонгох хэрэгтэй.
    ../_images/b10.1.2.png