Тайлангийн жагсаалт

Ашиглаж байгаа бүх модулиудын хувьд гарч байгаа бүхий л тайлангуудыг эндээс харж болно.Тайлангийн нэрэн дээр дарж тайлангаа дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

../_images/b10.10.1.png