Касс, харилцах

  1. Кассын гүйлгээний жагсаалт

Лавлах > тохируулга > Кассын дэвтэр дарааллаар үүсгэсэн кассын дэвтрийн нэрээ сонгон хүссэн хугацаагаар шүүж харна. Жишээлбэл 10-р сарын кассын гүйлгээг шивэх гэж байгаа бол огноогоо тохируулан гүйлгээгээ шивнэ.

../_images/csh.1.1.png

Note

Кассын дэвтрийг анх хөтөлж эхлэхдээ эхний үлдэгдэл оруулах бол Орлого гэсэн цонхоор хийж, гүйлгээний утгыг нь эхний үлдэгдэл гэж тодруулж өгнө.

  1. Дансны хуулга

Хэрвээ та Төрийн банкны харилцагч бол дансны хуулгаа шууд татах боломжтой. Үүний тулд та төрийн банктай гэрээ байгуулсны дараа хуулга авна

  1. Банк руу илгээсэн түүх

Зураг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  1. Касс, Харилцахын тайлан

Зураг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,