Борлуулсан барааны өртөг тооцох

Тухайн сард борлуулсан барааныхаа өртгийг тооцох тохиолдолд Бараа материал > Өртөг > Борлуулалтын өртөг тооцох гэсэн дарааллаар хандана.

../_images/m20.6.1.png

Өртөг тооцсон түүх

Өртгийг сар сараар тооцох бөгөөд борлуулалтын өртгийн нийт дүнг харах болон ерөнхий журналд бүртгэх үйлдлийг хийж болно.

../_images/m20.6.2.png

Note

ББӨ тооцсон тохиолдолд өртөг тооцсон тэр хугацаанд бараа материалын гүйлгээ хийж болохгүй.Өртөг тооцсон түүх рүү орж гүйлгээний дугаар дээр дарж ЕЖ салгах товчийг дарж өртөг тайлна.