Ажиллах заавар

Нэвтрэх хэсэг

 • Нэвтрэх код, нууц үгээрээ нэвтэрч орно

  ../_images/ajillah_zaavar.1.png

Бараа (F2)

 • Ээлжийн огноо, дугаар: 2016-04-05-ны өдрийн 1-р ээлж

 • Биллний дугаарлалт: 2016-04-05-ны өдрийн 1-р ээлжний 0001-дэхь Билл

 • Бараагаа кодлосон бол барааны код (+Enter)

 • Бар кодлосон бол барааныхаа бар кодыг бар код сканнерээр уншуулж болно

  ../_images/ajillah_zaavar.2.png

Харилцагч/Карт (F3)

 • Харилцагчийн код, нэр/Картын дугаарыг бичнэ (+Enter)

 • Доор нь харилцагчийн мэдээлэл гарч ирнэ

  • Харилцагчийн нэр
  • Код
  • Хүчинтэй хугацаа
  • Хямдрах хувь
 • Сонгох дарвал харилцагчийн хямдралын хувиар хямдарна

  ../_images/ajillah_zaavar.3.png

Төлбөр (F9)

 • Бэлнээр бол Бэлэн хэсэгт өгсөн дүнг бичнэ (+Enter товч дарснаар ХЭВЛЭХ гарч ирнэ)

 • Бэлэн бусаар бол Бэлэн бус хэсэгт курсороо аваачихад дүн автоматаар бичигдэнэ

  • Хэрэв төлөх дүнгээс бага дүн оруулвал ХЭВЛЭХ гарч ирэхгүй
 • Худалдан авагч нь хувь хүн бол Хувь хүнд гэснийг сонгоно

 • Худалдан авагч нь Бизнез эрхлэгч бол Бизнез эрхлэгчид гэснийг сонгоно

 • Бизнез эрхлэгчийн Регистрийн дугаарыг бичнэ

 • Хариулт бодогдож гарна

 • Хэвлэх дарна

  ../_images/ajillah_zaavar.4.png

Мэдээлэл

 • Бараа татах үйлдэл нь www.baaz.mn буюу удирдлага дээр шивж оруулсан барааг татахад ашиглана. Аль эсвэл програмаас гараад ороход автоматаар бараа татагдана.

 • Буцаалт хийгдсэн тохиолдолд Татах товчийг дарснаар Бааз Пос Кассын програмаас буцаалт хийгдэнэ.

 • Илгээх үйлдэл нь автоматаар 2 цаг тутамд хийсэн гүйлгээг явуулж байна. Яг одоо шууд явуулах тохиолдолд дарна.

  ../_images/ajillah_zaavar.5.png ../_images/ajillah_zaavar.6.png

Касс хаах

 • Ээлж солигдсоноос хойшхи тайлан харагдана.

 • Тайлан хэвлэх товчоор тайлангаа хэвлэж болно.

 • Дэлгүүр хаах, ээлж солигдох үед Касс хаах үйлдлийг хийнэ.

  ../_images/ajillah_zaavar.7.png

Тусламж

 • Ерөнхий мэдээллүүд харагдана.
  • Компаны нэр, бүртгэлийн код, үйлчилгээний хугацаа дуусах өдөр, НӨАТУС-д холбогдсон эсэх, холбоо барих, төлбөр төлөх дансны дугаар, утас гэх мэт. Жич: НӨАТУС-д холбогдсон тохиолдолд QR код болон сугалааны дугаар хэвлэгдэж гарна.
  ../_images/ajillah_zaavar.8.png

Санал хүсэлт

 • Санал хүсэлт явуулж болно.
  • Утасны дугаар саналаа бичээд Илгээх товчийг дарна.
  ../_images/ajillah_zaavar.9.png

Тасалбарын жагсаалт

 • Нийт тасалбарын жагсаалт харагдана.
  • Огноо, ээлж, тасалбарын дугаар, худалдагчийн нэр, төлсөн дүн гэх мэт мэдээллүүд харагдана.
 • Шүүх товчийг дарснаар нарийвчилж шүүнэ.
  • Огноо, ээлжийн дугаар, тасалбарын дугаар, худалдагчийн нэр, төлөх дүнгээр нь шүүнэ
  ../_images/ajillah_zaavar.10.png