Борлуулалтын цэгүүд

Шинээр компани үүсгэхдээ нэг ПОС хамт үүснэ.

Дахин ПОС үүсгэх шаардлагатай бол Борлуулалт (ПОС) > үндсэн бүртгэл > борлуулалтын цэгүүд > ПОС нэмэх дарааллаар орж үүсгэнэ. ПОС үүсгэхэд холболтын түлхүүр код үүсэх бөгөөд уг кодыг нэг удаа л оруулж өгнө.

../_images/m25.11.2.PNG

Мөн талоны мэдээллийг өөрчлөх шаардлагатай бол Борлуулалт (ПОС) > үндсэн бүртгэл > борлуулалтын цэгүүд > засах дарааллаар орж засаж болно.

../_images/m25.11.1.png