Устгасан тасалбарын жагсаалт

Буцаалт хийсэн болон идэвхгүй болсон тасалбарууд устгасан тасалбарын жагсаалтад харагдана.

../_images/m25.12.1.PNG