Худалдагчид

Худалдагч бүр өөр өөрийн эрхээр нэвтэрч борлуулалт хийж болно. Үүний тулд худалдагч бүрт нэвтрэх код, нууц үг үүсгэж өгнө.

../_images/m25.13.1.PNG

Худалдагчид нэвтрэх код өгөхийн тулд эхлээд ажилтан бүртгэнэ. Лавлах > ажилтан > ажилчдын бүртгэл > нэмэх дарааллаар орж шинээр ажилтнаа бүртгэнэ.

../_images/m25.13.3.png

Ажилтнаа бүртгэсний дараа Борлуулалт (ПОС) > үндсэн бүртгэл > худалдагчид > нэмэх дарааллаар орж худалдагчийн код нууц үгийг оруулж өгнө.

Хэрэв нууц үг өөрчлөх шаардлагатай бол тухайн худалдагчийн харалдаах засах товчоор орж өөрчилнө.

../_images/m25.13.2.PNG