Baaz Pos дээр Printer-ийн тохиргоо хийх

1.Програм руугаа орно

 • SHIFT+F7 дарж тохиргоо хийх хэсэг рүү орно. /Зарим компьютерт SHIFT+FN+F7/
../_images/printer_tohirgoo.1.png

2.Printer-ийн тохиргоо хийх хэсэг

  1. System Printer-ийг сонгоно
  1. Pospero.baaz.mn/bridge линк рүү орно
../_images/printer_tohirgoo.2.png

3.Линкээр ороод BAAZ POS Bridge Component гэсэн програм суулгана

  1. Run гэж татаж авна
  1. Setup.exe гэсэн файлыг суулгана
../_images/printer_tohirgoo.3.png

4.Printer-ээ сонгож холбоно

  1. Find Printer дарна
  1. Main Printer цэснээс өөрийн таниулсан, хэвлэх printer-ээ сонгоно
  1. Printer-ээ сонгосон бол Connect Usb Printer дарна
../_images/printer_tohirgoo.4.png

5.Бусад тохиргоог хийнэ

  1. Цаасны өргөн сонгоно /55мм, 80мм/
  1. Фонт сонгоно /LATIN, ASCII/
  1. Code page сонгоно /0x06, …/
  1. Талон хэвлэх хувь /1,2, …/
  1. Хадгалах дарна
  1. Test Main Printer дарснаар Test хуудас гарна
../_images/printer_tohirgoo.5.png

Printer-ийн Code Page

Printer Цаасны өргөн Map Code Page
Ronguta 58m Win 1251 0x06
HOIN 58m Win 1251 0x17
HOIN 80m PC866 0x11
SEWOO SLK-TL202 80m PC866 0x11
GIANT-100S 80m PC866 0x11
GP-5860 series 58m Win 1251 0x17
GP-5890 series 58m PC866 0x11
GP-80160 series 80m PC866 0x11
SPRT 80m Win 1251 0x06
SPRT 58m Win 1251 0x06
X Printer 58m Win 1251 0x17