Сарын сүүлийн цалин бодох

Цалин - Сарын сүүлийн цалин бодох - Цалин тооцох

  • Сарын сүүлийн цалин тооцохдоо ажилтны бүртгэлээр оруулсан цалингийн мэдээлэлд оруулсан дүнгээр цалин тооцно. Ажилласан цаг, нэмэгдэл суутгал нэмж хасах зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийж болно.
../_images/zurag06.png

Энэ үед нэг удаагийн нэмэгдэл суутгалыг тохируулж өгч болно.

../_images/zurag06b.png
  • Хийснээр цалин тооцох үед сар бүр тухайн ажилтны цалингийн хэмжээг засахаар оруулж өгнө
  • Цалин тооцсоны дараа ажилтан нэмэхээр болбол Жагсаалтанд ажилтан нэмэх товчоор орж ажилтнаа сонгож оруулна. Ингэхийн тулд ажилтны бүртгэлээр тухайн нэмэх гэж байгаа ажилтнаа бүртгэсэн байх ёстой.
  • Сарын сүүлийн цалинг эксел файлаас оруулж тооцож болно. Татах файл “Ехсеl файл үүсгэх > Лавлах > Бусад > Татаж авсан файлууд” цэснээс татаж ажилтнуудын ажилласан цагийг оруулан “Excel файл оруулах” цэсээр оруулж цалинг тооцно.