Урьдчилгаа цалин бодох

Цалин - Урьдчилгаа цалин тооцох

  • Ажилчдын бүртгэлд цалингийн мэдээлэл оруулах үед цалингийн урьдчилгааны хэмжээг оруулж өгсөн байгаа.
../_images/zurag05b.png
  • Урьдчилгаа цалин бодох цэсийг дарахад шууд бодогдох бөгөөд хэрэв өөрчлөх шаардлагатай бол тухайн ажилтны харгалзах засах товчоор орж өөрчилж болно.
../_images/zurag05a.png