Барааны хямдрал

7 төрлийн хямдрал байна

../_images/m25.16.1.PNG ../_images/m25.16.2.PNG