Бараа материалыг цэвэрлэх

БМ цэвэрлэх үйлдлийг удаан хугацааны туршид ашиглаагүй бараа үйлчилгээний нэр төрлийг устгах шаардлагатай үед хийх бөгөөд ямар ч гүйлгээ хийгээгүй бараанууд бүгд устахыг анхаарах хэрэгтэй.

../_images/m25.7.1.png